Balian Ng Leeg

Balian Ng Leeg

Balian ng Leeg

  • Hosted By:Reg Rubio at Batas
  • Schedule:Sun. 7 PM - 9 PM
  • Facebook:@BalianNgLeeg
Nagsama si Reg Rubio ng Greyhoundz at si Batas, ang two-time champion ng Fliptop, para sa pinakamabigat at pinakamaingay na dalawang oras sa radyo!

Share this post

Reg Rubio and Batas
Reg Rubio and Batas. Photography by Joseph Maquirang (@salitanaw)